×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

تجدید غیرموجه جلسه دادگاه و تاخیر رسیدگی


تخلف دادرس دادگاه در تجدید بی وجه جلسه دادرسی


تاخیر در رسیدگی و تجدید غیر موجه جلسات دادگاه


تجدید بی وجه و مکررجلسات دادگاه - صدور حکم بیشتر از مقدار خواسته


قانون بلدیه


نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران


نظامنامه انتخابات دو درجه


نظامنامه انتخابات (اصنافی ) مجلس شورای ملی


آئین نامه اماکن عمومی


آئین نامه اجرائی تصویبنامه قانونی مورخ 42 7 13 راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران


تصویبنامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب مهر 1342


مصوبه شورای عالی اداری درباره کیفیت اداره امور حج و زیارت


مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاح نحوه اخذ گذرنامه از مسافرین عازم خارج از کشور


مصوبه شورای عالی اداری درباره واگذاری بخشی از فعالیتهای وزارت راه وترابری به بخش غیر دولتی


مفاد بخشنامه شماره 5457 مورخ 1371 7 8 معاونت دادسرای دیوان عالی کشور


ابطال بندهای 1 - 33 - 4 و 2 - 33 - 4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو


مصوبه شورای اقتصاد مشعر بر واگذاری معدن انگوران از طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می شود


سازمان تامین اجتماعی مکلف است به دلایل تحت تکفل بودن ، حتی بعد از زمان فوت بیمه شده اصلی هم رسیدگی نماید


ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1381


قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامی