×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

با عدم وصول پاسخ استعلام ازهئیت 7 نفره ، نحوه تصرفات خواندگان در اراضی مورد دعوی برای دادگاه روشن نشده و چاره ای جز تجدیدجلسه را نداشته است


تجدید جلسات دادگاه - دفاع رئیس دادگاه این است که عملا تکالیف مقرر در قانون را پس ازاعلام فوت خوانده با ابلاغ مراتب به خواهان انجام داده است


رئیس دادگاه دفاع کرده علت تجدید جلسات کثرت کار و پرونده های روزانه بوده ولی عذر نامبرده موجه نبوده است


تجدید جلسات دادگاه را که بمنظور رسیدگی و حصول قطع و یقین از نتیجه کار صورت گرفته ، نمی توان تخلف انتظامی دانست


چون داوران اعلام نموده اند که طرفین حاضر به ادامه زندگی مشترک و زوجیت نیستند ، دادگاه می بایست نسبت به موضوع رای صادرنماید


تجدید جلسه بدون اینکه علت آن ذکر شود برخلاف قانون بوده و تخلف است


تجدید سه جلسه دادرسی که به دستور رئیس دادگستری صورت گرفته ، مجوز قانونی نداشته است


تمدید مهلت ارائه طرح نهائی تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش


ماده واحده درباره تامین هزینه های برگزاری آزمون سراسری دانشگاهها ومو سسات آموزش عالی و بودجه هیات مرکزی گزینش دانشجو


دستورالعمل در مورد اعلام اسامی باقی مانده قبول شدگان آزمون سراسری سال 1365 دانشگاهها وموسسات آموزش عالی


دستور اصلاح آئین نامه اجرائی اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی دانشگاهها موسسات آموزش عالی


تفویض اختیار به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی


اساسنامه دانشگاه نیمه حضوری و آموزش از راه دور


تصمیمات شورایعالی درباره تعدادی از دانشجویان ورودی سال جاری دانشگاهها و دانشجویانی که با قید تعهد پذیرفته شده اند


مرجع گزینش عمومی داوطلبان دوره های دستیاری دانشکده های گروه پزشکی وزارت بهداشت ،در مان و آموزش پزشکی


مرجع تعیین محل خدمت داوطلبان عضویت در هیات علمی دانشکده های گروه پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


اصلاح و تکمیل مصوبه شماره 1756 دش مورخ 1365 4 18 در مورد پرونده های گزینش عمومی داوطلبان آموزش سراسری


مرجع تشکیل دهنده هیات تشخیص و قبول توبه و تایید برائت دانشجویان تعلیقی


تصمیمات شورایعالی در رابطه با امور دانشجویان اعزامی و بورسیه ها در خارج از کشور و ایجاد آزمایشگاههای جدید و تهیه تجهیزات لازم برای آزمایشگاههای موجود دانشگاهها


افزایش سهمیه رزمندگان در آزمون سراسری سال تحصیلی 66ـ65