×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

افزایش مدت خدمت انترنهای رشته پزشکی در جبهه های جنگ تحمیلی


اصلاح اساسنامه جهاد دانشگاهی


تکمیل پاسخ استعلام کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان موضوع مصوبه شماره 3838 دش مورخ 1365 9 8


دستور رسیدگی به پرونده های دانشجویان تعلیقی که در مورد آنها شکایت شده است


پاسخ استعلام کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان


اصلاح ماده 7 آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی و تبصره الحاقی به ذیل بند هـ ماده 5 آئین نامه مذکور


پاسخ استعلام و ایجاد کمیته انضباطی مستقل برای دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان و آمورزش پزشکی


ترتیب ادامه تحصیل دانشجویان تعلیقی


ضابطه بررسی مجدد پرونده صلاحیت اخلاقی مردودین آزمون سراسری سال 65 گروه پزشکی دانشگاهها


اعطای مدارک تحصیلی فارغ التحصیلانی که به دلایل سیاسی از اعطای مدارک به آنان خودداری شده است


اساسنامه جهاد دانشگاهی


همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی


تبصره الحاقی به بند ذیل د آئین نامه تشکیل شورای مشترک کمیسیونهای شورایعالی انقلاب فرهنگی


اخذ تعهد خدمت از پذیرفته شدگان امتحان گزینش دانشجو سالهای تحصیلی 66ـ65 به بعد


آئین نامه ایجاد هسته های تحقیق و نظردهی دانشگاهها در امر گزینش داوطلبان ادامه تحصیل ( کارشناسی ارشد ـ بورس ـ اعزام و کارشناسی ناپیوسته )


موافقت اصولی با تاسیس وشورا ی تدوین کتابهای تعلیمات دینی مدارس


موافقت اصولی با تاسیس مرکز آموزش عالی توسط اتباع عراقی مقیم جمهوری اسلامی ایران


تصمیمات شورای عالی در رابطه با سیاست بررسی صلاحیت داوطلبین هیات موسس مراکز آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی


تصمیمات شورای عالی در رابطه با دروس انشاء و املاء فارسی دانش آموزان عراقی مقیم جمهوری اسلامی ایران


ضوابط و شیوه گزینش داوطلبان ورود به مراکز آموزش عالی نظامی