×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پلدختر


مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز تاسیس تشکلهای غیردولتی خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا میباشد


ضرورت احتساب کلیه مدت اسارت آزادگان بعنوان سابقه خدمت


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر کوهدشت


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص شرکتهای مادر تخصصی


تصویبنامه راجع به افزایش سهم الشرکه وزارت راه وترابری برای احداث آزاد راه مشهد - باغچه


تصویبنامه در خصوص اعطای نشان دولتی ( درجه یک شجاعت )


تصویبنامه راجع به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور توسعه شبکه صادراتی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه در خصوص ماده (69) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373


آئین نامه اجرائی ماده (156) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند (ی ) جزء (4) بند (س ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ج) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه راجع به فهرست اقلام مشمول قانون تعزیرات حکومتی


اصلاح آئین نامه استخدامی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص جزء (7) بند (س ) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381


اصلاح جدول طبق بندی علائم صنعتی و تجارتی موضوع باب چهارم آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی واختراعات مصوب 1337 با اصلاحات بعدی


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به رد بهای خواسته و خسارات به شرح خواسته را دارم


خسارتی بر مبنای خلع ید زمین و تخریب بناهای احداثی صورت نگرفته تا ضمان درک آن به عده مسبب یا مسببین اصلی بوده باشد