×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

صدور قراراناطه و ارسال پرونده به دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به نسب دخترخوانده متوفی که شهود بر آن گواهی داده اند برخلاف ضوابط قانونی بوده است


اقدام مسئول دادگاه برای تعیین عضو مجری قرار در وقت دیگر، بدون اخطار به طرف دعوی ، برخلاف قانون امورحسبی بوده


درخواست مجدد تعقیب انتظامی نامبرده بلحاظ اعتبارامر مختومه فاقد وجاهت بوده و مردود اعلام می گردد


صدور دستور موقت قبل از اخذ اجازه مخصوص


اقدام رئیس دادگاه عمومی در رسیدگی مجددبه موضوعی که قبلا مورد رای واقع شده ، تخلف است


امور محکوم بها اموری است که قابل تغییر نباشد - شرکت مشاور برای تشکیل دادگاه ، یک ضرورت قانونی است


دادگاه همان دعوی را با همان مبانی و استدلالی که در حکم منقوض بود مجددا پذیرفته است


رسیدگی مجدد به دعوی مختومه ، و صدور حکم بر خلاف احکام قطعی سابق تخلف است


صدور حکم به نفع خواهان در همان دعوی از سوی دادرس همان دادگاه


رسیدگی رئیس دادگاه به دعوائی که دوبار رد شده و مختومه تلقی گردیده است


عدم دقت و عدم توجه به سابقه رسیدگی


دادگاه امر قضیه محکوم بها را عینا برخلاف ضوابط مسلم شرعی و قانونی مطرح رسیدگی قرار داده است


درباره انتخاب 6 نفر برای عضویت در هیات امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی


درباره تحویل ندادن پرونده های گزینش اشخاص به دستگاههای دیگر


درباره انتخاب نماینده وزارت آموزش و پرورش در هیات نظارت و بازرسی


درباره انتخاب نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان


درباره انتخاب چهار نفر اعضای هیات علمی شورای هدایت استعدادهای درخشان


درباره انتخاب نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان


تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان


انتخاب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی