×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

انتخاب نماینده مطبوعات در شورای فرهنگ عمومی


آئین نامه دخلی شورایعالی انقلاب فرهنگی


تایید انتخاب رؤسای دانشگاههای تربیت معلم تبریز و اراک


سازماندهی جدید شورای عالی و وظایف آن


آئین نامه نحوه تاسیس انجمنهای علمی و آموزشی معلمان


مشکلات دانشجویان حوزه شهید شاه آبادی


اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی


آئین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی


منشا آلودگی زندانهای کشور و بررسی وضع آنها


نحوه پذیرش دانش آموزان برای دوره پیش دانشگاهی یا فنی - حرفه ای


جایگزین نماینده وزارت امور خارجه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان


آئین نامه نامگذاری شهرها ، خیابانها ، اماکن و مؤسسات عمومی


اصلاح ماده 2 کلیات آئین نامه تاسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی نوع اول


اصلاح اساسنامه مؤسسه آموزش عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه


اساسنامه موسسه آموزش از راه دور


شرکت دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی سال 76 در آزمون یک مرحله ای جامع


ارتقاء سطح کمیته برنامه ریزی رشته دامپزشکی و اصلاح آئین نامه داخلی شورای عالی برنامه ریزی


جایگزین عضو شورای تغییر نظام آموزش و پرورش


تمدید عضویت 5 نفر محقق در شورای پژوهشهای هشهای علمی کشور


انتخاب رئیس گروه دامپزشکی شورای عالی برنامه ریزی