×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

استسفار جهاد دانشگاهی درباره مصرف اعتبارات تخصیص یافته از بودجه دولت برای امور آموزشی و پژوهشی


منظور نمودن صد میلیارد ریال بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش برای تقویت و توسعه کار دانش د ردوره متوسطه


تایید رئیس گروه کشاورزی شورای عالی برنامه ریزی


حل مشکل دانشجویان شاغل به تحصیل در جمهوری آذربایجان و ارزیابی مدارک دانشگاه پزشکی نریمان اف


تایید کلیات طرح شکوفا سازی استعدادهای درخشان


تایید انتخاب رئیس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی رجاء در قزوین


تایید عضویت نماینده قوه قضائیه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان


تایید 6 تن اعضای هیات مؤسس اموزش عالی غیر دولتی طالقان


تایید جایگزین عضو هیات مرکزی گزینش دانشجو


تایید انتخاب رؤسای دانشگاههای گیلان و فردوسی مشهد


تایید اعضای هیات مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی اراک


تعیین عنوان آموزشی برای مهدکودکها


رعایت ضوابط در انتخاب دانشجو برای دانشگاه علوم اسلامی رضوی


تاکید بر اجرای مصوبه شماره 3021 دش مورخ 1374 10 30 درباره راه حل مشکلات و مسائل حوزه علمیه شهید شاه آبادی


تایید ده نفر اعضای هیات مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی در تهران


تایید پنج نفر اعضای هیات مؤسس آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی تبریز


عضویت مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در شورای فرهنگ عمومی


راه حل مسئله تشکیلات اداری دانشگاهها


انتخاب مجدد چهار نفر اعضای کارشناس شورایعالی جوانان


نحوه تاسیس انجمن فارغ التحصیلان دانشگاهها