×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

تایید انتخاب رئیس دانشگاه تربیت مدرس


تائید انتخاب رؤسای دانشگاههای بیرجند ، لرستان و ولیعصر رفسنجان


تایید انتخاب دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی


جایگزین نماینده شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها در هیاتهای عالی گزینش استاد آموزش عالی


اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها


اصلاح مصوبه 3614 دش مورخ 1374 12 26 درباره ارزشیابی صلاحیت علمی نامزدهای تدریس معارف اسلامی


سیاست نامگذاری خیابانها و اماکن عمومی و مؤسسات


اساسنامه شهرکهای علمی و تحقیقاتی


تایید عضویت نماینده نهاد نماندگی در هیات عالی گزینش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی


تایید سه نفر دیگر از اعضای هیات مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کیش


تامین هزینه تحصیلی دوره دکتری مستخدمان دستگاههای اجرائی


برخورد قانونی با متخلفان حوزه علمیه شهید شاه آبادی


تائید5 نفر اعضای هیات مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی حسابداری و مدیریت آذربایجان


جایگزین نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها


اصلاح ماده 14 اساسنامه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی اصول دین


موافقت با عضویت اعضای شورای بررسی اسناد گردهمائی های بین المللی زنان


شرایط تحصیل داوطلبان دارای مدرک معادل دیپلم در دانشگاه علوم اسلامی رضوی


راه حل مسائل و مشکلات دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین


تائید انتخاب مجدد رئیس کمیسیون مشورتی شورای عالی


ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، مؤسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها