×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

احراز توبه در رابطه با دانشجویان تعلیقی و کسانی که قبلا در گزینش مردود شناخته شده اند


شیوه گزینش ، در رابطه با ضوابط گزینش دانشجو


کلیات آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ( نوع دوم )


عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی سعید العلماء مازندران


تشکیلات هیات گزینش


پاسخ استفسار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مدرک تحصیلی فارغ التحصیلانی که از عوامل ساواک منحله بوده اند


مصادیق عناد و فساد اخلاقی در رابطه با ضوابط جدید گزینش دانشجو


تایید عضویت هشت تن اعضای هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی استان خراسان


تاسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در مرکز آموزش ، وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور


انتخاب شش تن از اعضای شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی


لغو و تغییر متن ماده 12 اساسنامه دانشگاه نیمه حضوری و آموزش از راه دور


ماده واحده در مورد وابستگی سازمانی ( سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ) به وزارت آموزش و پرورش


تایید عمل رئیس هیات مرکزی جهاد دانشگاهی درخصوص تقسیم بودجه جهاد دانشگاهی


تهیه پرونده های انضباطی برای دانش آموزان


اهداف و سیاستها و ضوابط نشرکتاب


ضوابط گزینش دانشجو


اساسنامه دانشگاه امام رضا


تایید انتخاب روسای دانشگاههای علوم پزشکی کرمان ، اهواز و یزد


تایید صلاحیت عمومی هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ( توسعه و سازندگی )


انتخاب عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان