×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

موافقت اصولی با تاسیس مدارس خاص دانش آموزان عراقی


نظریه شورایعالی در خصوص اختلاف مسئولان گزینش وزارت آموزش و پرورش با گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد داوطلبان دانشگاه تربیت معلم


شکایت از آئین نامه اجرائی قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 2 آئین نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد سازندگی


لفظ جاده شامل کلیه راهها و جاده های اصلی و فرعی منجمله راه روستایی می گردد


تقاضای ابطال قسمتی از شرایط و ضوابط واگذاری نفتکش


تقاضای ابطال اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران


تصویبنامه در مورد انتقال سازمانها به وزارت بهداری و بهزیستی


تقاضای ابطال قسمتی از تصویبنامه هیات وزیران در رابطه با سازمان بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان


منطقه حفاظت شده موته به عنوان پناهگاه حیات وحش موته تعیین شده که بهمین لحاظ از دادن پروانه بهره برداری معدن در آن منطقه خودداری شده است


صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل در اختیار وزارت راه و ترابری قرار داده شده و مشمول قانون نظام صنفی نیستند


تقاضای ابطال تبصره ماده 6 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری


وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارتخانه معادن و فلزات در زمینه نظارت بر کیفیت بهره برداری از ذخائر معدنی و مراقبت در حفظ و نگهداری معادن


تقاضای ابطال بخشنامه هایی که مانع از تحصیل شده اند


شرکت ملی نفت ایران مجاز است جهت ایجاد خطوط انتقال نیرو و پست میان راه در بخش جم و زیر طبق نقشه پیوست از اراضی زیر استفاده نماید


تصویبنامه مورد شکایت صرفاً مبادرت به تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو حریم های مربوط نموده است


تصویبنامه راجع به تغییر نام روستای ینک آباد از توابع شهرستان اصفهان به نیک آباد


تغییر مرکزیت بخش از روستائی به روستای دیگر


پست ذیحسابی حذف و مسئول امور مالی که با حکم دستگاه مربوطه انتخاب میگردد جایگزین آن میشود


برابر مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مقرر گردیده تا به کارمندان زن که هنگام بازنشستگی دارای 25 سال تمام و یا بیشتر سابقه خدمت معتبر هستند با رعایت ضوابط مربوط پاداش پایان خدمت پرداخت شود