×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

وزارت آموزش و پرورش طی دستورالعمل مدارس نمونه مردمی دستور داده است بخشی از کمکهای مردمی بجای مصرف در امور مدارس نمونه مردمی به ادارات آموزش و پرورش پرداخت شود


ادامه تحصیل دانش آموزان دختر ازدواج کرده


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه در خصوص انحلال دوره فوق لیسانس علوم


برگروه دانشجویان عادی خارج از کشور, استفاده کننده از ارز تحصیلی مصوبات و تصمیمات متخذه وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاثیر پذیر می باشد


موضوع شکایت و خواسته ابطال آئین نامه اخذ خسارت از دانشجویان بورسیه سپاه


کسانی که بعد از تاریخ 1361 4 1 بدون مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی از کشور خارج شده اند , فقط در صورت شرکت و قبولی در گزینش اعزام می توانند برای هر یک از مقاطع دانشگاهی ارز تحصیلی دریافت نمایند


کلیه دانشجویان رشته های دبیری ورودی 65 و 66 و 67 و 68 ملزم به سپردن تعهد به وزارت آموزش و پرورش می باشند


تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور


سه بخشنامه مغایر با قانون ماده واحده دانشگاه آزاد اسلامی که توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر شده است


اصلاح بخشنامه که مورد تقاضای شکات قرار گرفته از حدود وظایف هیات خارج می باشد


اعطا معافیت تحصیلی بمشمولان و یا ترخیص سربازان پذیرفته شده دانشگاه پیام نور امکان پذیر نمی باشد


با عنایت به اختیارات قانونی واحدهای دولتی در تعیین محل خدمت مستخدمین خود بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود


موضوع شکایت و خواسته لغو مقررات امتیاز بندی تاسیس داروخانه ها


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه دوم در پرونده کلاسه 74 96


اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه مشمول قانون کار نمی شوند


اخذ تعهد خدمت و اقامت در مدت محدود در محلی که با موافقت داوطلب انجام می شود محرومیت یا ممنوعیت از ادامه تحصیل و نیز اجبار افراد به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور و مخالف اصول قانون اساسی تلقی نمی شود


تقاضای ابطال دستور العمل مورد شکایت در قسمت مربوط به تعیین ویزیت برای پزشکان شاغل در دانشگاههای و پزشکان غیر شاغل در دانشگاهها


موضوع شکایت و خواسته ابطال آئین نامه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مندرج در صفحه 5 راهنمای آموزش دوره دستیاری گروه جراحی ترمیمی


اشتغال بهداران تجربی دندان بموجب تبصره 6 قانون مربوطه در مراکز استان ( شهر تهران ) مجاز نمی باشد


دستورالعمل ثبت نام بیست و سومین دوره امتحانات پذیرش دستیار اسفند ماه 1374