×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره 664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239 ش ق ـ 14 11 1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3درصد عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387


رأی شماره 607 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 165394 ت45944ک ـ 21 8 1390 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج (اراضی مربوط به شرکت مپنا)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خضری و دشت بیاض


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایذه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییر کاربری اراضی 35 هکتاری کرکج)


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش رودپی شهرستان ساری در استان مازندران


تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخه در استان سمنان


تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت


تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان


تصویب‌نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده


نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


اصلاح تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران


تصویب‌نامه درخصوص انتزاع مزرعه چاه عمیق عشایری از شهرستان نیریز استان فارس و الحاق به شهرستان سیرجان استان کرمان


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای تازیان پائین، کوهستک، تیرور و لمزان به شهر