×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

در خصوص دیات فتوای مقام معظم رهبری عمل گردد


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه مربوط به ایجاد دادگاه عالی تجدید نظر تعزیرات


به عنوان اینکه مصدوم (راننده موتور سیکلت) فاقد گواهینامه رانندگی بوده از پرداخت دیه متعلقه خودداری می نماید


مفاد رای مصرح در اعلام عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و استفاده از عبارت قرار رد دادخواست مغیر مفهوم مدلول رای مذکور و نافی اعتبار آثار آن نیست


ثبت اسناد و املاک کشور از سوابق مصوبه مورد شکایت اظهار بی اطلاعی نموده


موجبی برای ابطال بند 4 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری در مورد مجازات انتظامی تنزل درجه وکالت دادگستری وجود ندارد


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری


رای هیات عمومی دیوان از مصادیق آراء شعب دیوان نمی باشد موضوع قابل طرح تشخیص نگردید


غیر قابل اجراء بودن بخشنامه فوق الذکر با توجه به مقررات موضوعه گزینش کشور و عدم دخالت سرپرست و معاونت اداری و مالی


نظر به تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شقوق مختلف ختم عملیات اجرائی بند 7 ماده 196 آئین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مغایر قانون تشخیص نگردید


اعطاء پروانه وکالت دادگستری قبل از طی دوره کارآموزی یکساله و توفیق در امتحانات مربوطه جواز قانونی ندارد


مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد با وجود طرح شکایت کیفری متضمن ایجاد تکلیف خاصی علاوه بر تادیه وجه چک و تضییع حقی درباره صادرکننده آن نیست


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 69 آئین نامه اجرای مفد اسناد رسمی لازم الاجراء از قسمت اخیر بند (د) به بعد


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و10و14 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17و18 دیوان عدالت اداری


ابطال قسمتی از تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی که از مصادیق ماده فوق الذکر نیست


تصویب نامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از تاریخ 1376 5 1 قابل اجرا است


بخشنامه و دستورالعمل طرف شکایت حریم حد نهائی راهها و جاده ها از آکس 172 5 و حریم پیشروی سطح آب دریا را در حدود پانصد متر معین نموده است


دفاتراسناد رسمی که فاقد کارمند بوده و هستند مکلفند پانزده درصد از حق التحریر را هر ماه بحساب کانون سردفتران و دفتریاران واریز نمایند


موضوع شکایت و خواسته ابطال آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت