×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

سردفتر موظف است در موقع ثبت ازدواج و یا طلاق افراد مشمولی را که فاقد مدارک لازم مبنی بر انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن باشند , بمراجع انتظامی محل معرفی نماید


رسیدگی بشکایت اشخاص در سایر مراجع صالحه موجب زوال وظایف و تکالیف قانونی سازمان مذکور در امر رسیدگی به موارد تخلفات اعلامی نمی باشد


دادخواست به امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره شرکت رسیده و صدور قرار رد شکایت بزعم امضاء دادخواست توسط یکی از اعضاء هیات مدیره مبتنی بر اشتباه بوده است


نظارت استصوابی هیات نظارت و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره نشریات متخلف از جمله لغو پروانه انتشار نشریه با رعایت ضوابط قانونی


تقاضای لغو تبصره ذیل ماده 6 مصوبه اصلاح ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی


بدون اجازه کتبی سازمان حج و زیارت از تنظیم هرگونه سند در ارتباط با انتقال اسناد حج خودداری نمایند


موضوع شکایت و خواسته ابطال بند 7 بخشنامه شماره 12635 41 1 - 1374 7 25 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رای قطعی هیات رسیدگی بتخلفات اداری به محکوم علیه ابلاغ شده و نامبرده اعتراض کتبی خود را در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته است


تصمیمات شورای پنج نفری در لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات قابل طرح و استماع در دیوان می باشد


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل گمرک ایران


درخواست ابطال رای وحدت رویه شماره 1918 مورخ 1374 8 8 شورای عالی ثبت


بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارسال اسامی بدهکاران و میزان بدهی آنان به اداره گذرنامه متضمن وضع قاعده الزام آوری درباب ممانعت خروج اشخاص بدهکار از کشور نیست


ابطال عبارت بعد از بیست سال اشتغال در ماده 4 آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی برای سردفتران و دفتریاران مستعفی


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


با اعلام شکایت و ارسال پرونده صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی بسازمان تعزیرات حکومتی تقاضای تعقیب کیفری و مجازات آنان را مینماید


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک کشور


درخواست صغار و خانواده های جانبازان نیز همچون خانواده های شهدا خارج از نوبت رسیدگی شود


آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مورد احراز حسن سابقه خدمت برای دریافت پروانه وکالت دادگستری خلاف قانون نمیباشد


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034 60 - 1374 2 30 بانک مرکزی و الزام اداره تعزیرات حکومتی به اجرای حکم صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری


درخواست ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز