×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

موضوع شکایت و خواسته ابطال ذیل ماده 12 قانون صدور چک


دستور العمل آموزشی سیستم عملیات اسناد و املاک سال 69 منحصراً جنبه آموزشی داشته و برای واحدهای تابعه و ذیربط لازم الاتباع نبوده است


موضوع شکلایت و خواسته ابطال آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق


دستورالعمل مورد اعتراض بفرض مغایرت با مصوبه شورای اقتصاد از مصادیق ماده 25 نمیباشد


سازمان ثبت طی بخشنامه تفسیر نا موجهی از ماده 144 قانون ثبت بعمل آورده و آنرا دنباله ماده 142 و صرفاً ناظر به املاک مجهول شناخته است


اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری


تقاضای ابطال تبصره ماده 32 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری - دادن رونوشت از اوراق پرونده منوط به اجازه رئیس شعبه دیوان است مغایرتی با قانون ندارد


دولتی نبودن کانون وکلای دادگستری - تقاضای ابطال اطلاعیه کانون وکلای دادگستری در مورد اعطای پروانه کارآموزی وکالت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست


موضوع شکایت و خواسته تغییر رای وحدت رویه شماره 39 و 38 و 37 مورخ 1368 7 10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری


اداره کل سردفتران در تفسیر قانون تامین اعتبار بازنشستگی سردفتران ، اعلام نموده است که پرداخت های ماهیانه که به ماخذ 15درصد حق التحریر میباشد سقفی ندارد


تقاضای لغو فراز 3 بند 383 مجموع بخشنامه های ثبتی سال 65


انصراف شاکی از تقاضای مربوط به ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم تنظیم وکالتنامه های بلاعزل


اداره کل امور اسناد سردفتران اظهار نظر نموده که در صدهای ماده واحده را باید از کل حق التحریر محاسبه و بحسابهای مربوطه واریز نمود


ماده 45 آئین نامه قانون ثبت املاک در مقام ثبت وضعیت واقعی ملک است که بعد از اصلاحات حاصل شده و مانع ادعای صاحب ملک در خصوص غرامت وارده و مطالبه بهای آن قسمت از ملک که بوسیله اصلاحات از مالکیت وی متنزع گردیده نمیباشد


اخطاریه باید ابلاغ واقعی شود ثبت طلاق غیر ممکن است


قانون تامین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده همه ماهه پانزده درصد حق التحریر را بحساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز واریز کنند


موضوع شکایت و خواسته منع استفاده از قانون تعزیرات


تقاضای ابطال تبصره 3 و قسمت اخیر ماده 27 و تبصره 2 و بند 6 ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری سال 1366


تقاضای ابطال ماده 16 آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری


نظر باینکه قانون تعزیرات حکومتی موضوعا منتفی و وجود خارجی ندارد آئین نامه اجرائی آن نیز منتفی میباشد