×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

فرم تسویه حساب کارکنان سپاه پاسداران انقلاب که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است از مقوله و مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی شود


اظهار نظر شورای عالی پزشکی در خصوص نوع بیماری و درجه شدت وضعف آن از حیث اعمال مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی از مصادیق مصوبات و نظامات دولتی محسوب نمی شود


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض نظرات شعبه پنجم بارای صادره از شعبه بیستم


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد معرفی صادر کنندگان حواله های بدون محل به دادگاه نظامی


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه 75 765


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده یک آئین نامه اجرائی مزایای شغل پرسنل مشمول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و پنجم دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و5 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته- ابطال بندهای 2و3 بخشنامه شماره 1 12 401 35 - 31 6 71 فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از هیات تجدید نظر


موضوع شکایت و خواسته ابطال دستورالعمل معاونت راهنمائی و رانندگی و امور حمل در مورد چگونگی شماره گذاری وسایل نقلیه


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18و20 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و15 دیوان عدالت اداری


رای شعبه در موردی صادر شده که خواسته شاکی نبوده است


موضوع شکایت و خواسته ابطال مواد 193, 194, 195, 196, 197 آئین نامه اجرائی قانون نظام وظیفه


تاریخ اجرای بازخریدی شکات پرونده ها با هم متفاوت و به ترتیب قبل و بعد از لازم الاجراء شدن قانون ارتش میباشد


خدمات پستی در اختیار دولت است و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود


مووضع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و5 دیوان عدالت اداری