×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

ابطال صورت جلسات هیات عالی نظارت خارج از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری است


مغایرت دستورالعمل با بخشنامه وزارت کشور از مصادیق موضوع ماده 25 قانون دیوان نمی باشد


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 26475- 1369 7 3 مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی


موضوع شکایت و خواسته لغو مصوبه مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت


احتساب ثمن معامله جزء ماترک خریدار متوفی از حیث تعیین مالیات بر ارث وجاهت قانونی نداشته است


کارگر شاکی اظهار میدارد که گفته کارفرما مبنی بر شریک بودن فقط مورد توجه وزارت کار قرار گرفته در حالیکه پورسانتی بودن کارگری به حساب می آید


اعتراض به آراء قطعی کمیسیونهای مالیاتی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها است


اداره صنایع اعلام داشته تاریخ شروع بهره برداری قید شده در پروانه بهره برداری بعنوان آغاز تولید آزمایشی تلقی شده که می باید به ظرفیت نهائی برسد


ارتقاء گروه پس از اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


تعلق اکثریت شرکت سهامی خاص بهپخش به واحدهای دولتی


حق مستقل شاکی در مال مشاع و نتیجتاً حق اقامه دعوی مستقل نسبت به آن و اینکه طرح شکایت و اقامه دعوی از طرف بعضی از وراث نافی سایر حقوق ورثه در اقامه دعوی نیست


تسلیم اعتراض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه مورد اعتراض


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه بیستم در پرونده کلاسه 74 1382


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه 15 در پرونده کلاسه 76 863


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه شانزدهم دیوان در پرونده کلاسه 75 697


ابلاغ خبر تشابه اسمی از طریق دانشگاه


موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه بیستم در پرونده کلاسه 76 867


به جهت نقض تحقیقات رای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل نقض بوده است


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری


طبق محتویات پرونده تبدیل دفتر تعمیرگاه اتومبیل به فروشگاه لوازم یدکی در واقع و نفس الامر از مقوله ایجاد واحد کسبی و تجاری مستقلی محسوب می شود