×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

طرفین به مفاد عقد و شرایطی که در متن عقد ذکر گردیده ملزم و ماخوذ می باشند


با احراز اصالت مستند مربوطه و لازم الاتباع بودن آن برای طرفین و عدم اقامه دلیل برانجام تعهد دعوی خواهان وارد است حکم به محکومیت خوانده صادر می شود


الزام به تحویل 20 شاخه تیرآهن


خواندگان قولنامه را تنظیم و امضاء کرده اند و از ثمن معامله ریال را دریافت کرده اند، انصراف و پشیمانی آنان بدون علت قانونی موثر در مقام نیست


با توجه به اینکه احداز مالکین به موجب رسید مبلغ دیگر از خریدار دریافت داشته 0 موضوع را محمول بر تحقق و انجام بیع دانسته و نظر به الزام خواندگان به تنظیم سند قطعی صادر می نماید


صوری بودن معامله و غیرواقعی بودن آن و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین احراز می شود


معامله از لحاظ فقهی و قانونی مشروعیت نداشته است


دادگاه موظف بوده با توجه به تاریخ صدور اولین اخطاریه که از طرف اجرای ثبت ابلاغ قانونی شده درباره نحوه انتقال 1 5 دانگ از رقبه مورد بحث که به قصد فرار از پرداخت دین صورت گرفته است بررسی لازم معمول دارد


آئین نامه موسسات آموزش عالی حوزوی


انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات


انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات


تایید انتخاب رئیس دانشگاه اراک


تصویبنامه در مورد ورود کالا از طریق بندربوشهر


تصویبنامه راجع به تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 1381 8 29


تصویبنامه در مورد ایجاد هفت شهرک صنعتی جدید در چهار استان کشور


تصویبنامه در خصوص عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی


قانون استفساریه اخذ یک و نیم درصد( 1 5درصد ) از صادرات فرش جهت تامین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و گلیم بافان


قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش


تصویبنامه در خصوص حداقل حقوق مستخدمین شاغل


قانون اصلاح موادی از قانون مدنی