×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

لایحه قانونی مطبوعات


لایحه قانونی اجازه انجام تعمیرات جزئی وکلی مدارس استیجاری از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال جاری


اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن


لایحه قانونی انتقال قسمتی از وظایف واختیارات وزارتخانه های راه وترابری و بهداری و بهزیستی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تشکیل شورای هماهنگی عمران روستائی


لایحه قانونی معافیت لوازم مخابراتی که در کشور تولید نمیشود و بوسیله شرکتهای کارخانجات مخابراتی ایران وکارخانجات الکترونیکی ایران و نیپون وارد میشود از حقوق گمرکی و سود بازرگانی


لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دربار سابق


لایحه قانونی اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران وهمردیفان آنان درجه داران و افراد شهربانی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی استفاده از خدمت پزشکان بازنشسته بصورت خریدخدمت در روستاها و شهرستانهای دور دست


لایحه قانونی اصلاح قانون مربوط بسررسید سفته ها وتضمین نامه ها و بروات و چکها


لایحه قانونی نحوه بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی سابق


ماده واحده اصلاحیه


لایحه قانونی معافیت از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه وسایل آموزی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس کشور که از محل طرحهای عمرانی وزارت آموزش و پرورش خریداری میشود


لایحه قانونی منظور نمودن بحساب قطعی اسناد خرید و حمل کالاهای مورد نیاز عامه از قبیل گندم و قند و شکر ، سیمان و برنج که جنبه فوریت داشته


لایحه قانونی واگذاری کشتارگاه تبریز بشهرداری آن شهر


لایحه قانونی اجازه پرداخت معادل ریالی مبلغ یکصد میلیون دلار از حساب 6 خزانه بشهرداری تهران


لایحه قانونی تجویز نوع مسئولیت 35 نفر کارمند خرید خدمت وزارت راه وترابری


لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی


لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده 2 قانون معادن مصوب 1336 3 21


لایحه قانونی اجازه فروش عرصه خانه ها و باغها در اراضی واقع در آبخور سد دز (خوزستان ) به کارگران کشاورزی و خوش نشینان و صاحبان اعیانی باغها


لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی - باغات وقلمستانها منابع آب همچنین تاسیسات کشاورزی ودامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده وملی واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها