×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب


پیرو انتشار آئین نامه اجرائی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب 1381 - و تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه راجع به ( شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی - دامی و منابع طبیعی ) و ( شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی )


اساسنامه مجتمع قلعه تاریخی فلک الافلاک


اصلاح تصویبنامه موضوع راهکارهای اجرائی بخش آموزش عالی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص تعیین دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران


آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی


الحاق عبارت به ماده 215 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


غفلت وتسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی


خواسته الزام خواندگان به ثبت وامضاء صورت جلسه


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران


اصلاحیه تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رودسر


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بند(ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه راجع به تغییر نام شهرستان جدیدالتاسیس ارسباران به ورزقان


اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات


آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات


تصویبنامه راجع به طرح توسعه شهرستان خمین


تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم


مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون مزبور یکسال تعیین گردیده است