×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به ترخیص اتومبیلهای سواری


تصویبنامه راجع به مستثنی بودن برخی از قراردادهائی که از طریق ترک مناقصه منعقد شده است


تصویبنامه دربارة اعلام غیر قانونی بودن حزب دمکرات کردستان و جمعیت های وابسته به آن


تصویبنامه در مورد لغو قانون معافیت ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل معتبر و آئین نامه اجرائی آن


تصویبنامه در مورد مشمولین دیپلمه و عادی


تصویبنامه راجع به معافیت فارغ التحصیلان تربیت معلم از خدمت نظام وظیفه


تصویبنامه در مورد بازپرداخت وام احداث تاسیسات جهانگردی


تصویبنامه در مورد انحلال شرکت سهامی قزوین و ماکس


تصویبنامه در مورد پرداخت فوق العاده به پزشکان در شهرستانهای تابعه استان های بد آب و هوا


تصویبنامه در مورد اصلاح بند 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


تصویبنامه در مورد اصلاحات اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی


تصویبنامه درباره انتقال کلیه مراکز رفاه خانواده به وزارت بهداری و بهزیستی


تصویبنامه درباره انتقال مبارزه با سرطان به وزارت بهداری و بهزیستی


تصویبنامه درباره انتقال سازمان ملی انتقال خون به وزارت بهداری و بهزیستی


تصویبنامه درباره واگذاری پرسنل ، بودجه ، ساختمان و وسائل مؤسسات بوزارت بهداری وبهزیستی


تصویبنامه درباره معافیت کلیه محصولات داروئی مجاز


تصویبنامه درباره تعطیل کارگری روز 15 شعبان


تصویبنامه درباره ترخیص کالای وارده


تصویبنامه درباره پانصد میلیون ریال برای روستاهای طبس


تصویبنامه درباره فروش کالاهای مجاز مشروط ترخیص نشده