×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

تصویبنامه درباره فروش کالاهای ضبطی و مشروط مترو که در انبارهای گمرک


تصویبنامه درباره اصلاح آئین نامه مربوط به گواهینامه رانندگی قایقها


تصویبنامه دربارة صرفه جوئی سنواتی تغذیه و اختصاص آن به احداث ساختمان


تصویبنامه درباره اضافه کار ساعتی کارکنان دولت


تصویبنامه درباره تعیین اعضای اصلی هیئت تصفیه و اصلاح وزارت دادگستری


تصویبنامه راجع به تعیین مدیران موقت کارخانه پلی اکریل ایران


تصویبنامه راجع به دانش آموز فاقد شناسنامه


تصویبنامه درباره پرداخت سیصد میلیون ریال وام به شرکت استیودورینگ خرمشهر


تصویبنامه راجع به محصولات عمده زراعی مشمول وام بدون بهره با کمک بلا عوض


تصویبنامه راجع به تشکیل نیروی ویژه تنظیم روابط کار در وزارت کار و امور اجتماعی


تصویبنامه راجع به انتصاب ریاست کل صندوق عمران مراتع


تصویبنامه راجع به تعیین ناظر دولت در بانک ساختمان


تصویبنامه راجع به تمدید عضویت آقای باقر موسوی شورای عالی معادن


تصویبنامه در باره ترخیص کلیه کالای موجود در گمرکات


تصویبنامه درباره اجازه صدور بذر ذرت و بذر منوژوم چغندر قند


اصلاح نام شورای عالی دفاع به شورای عالی دفاع ملی و امنیت


تصویبنامه درباره تعیین اعضای شورای عالی دفاع ملی و امنیت


تصویبنامه درباره تهیه صورت جامعی از کالاهای وارداتی مورد نیاز وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی


تصویبنامه راجع به انتخاب مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سهامی شیلات ایران


تصویبنامه درباره انتصاب رئیس و اعضاء هیئت مدیره راه آهن شهری وحومه تهران