×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تصویبنامه درباره انتصاب رئیس کل مرکز بررسی قیمتها


تصویبنامه درباره واگذاری منابع ملی


تصویبنامه درباره انتصاب قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران


تصویبنامه درباره تعیین مدیر یا مدیرانی موقت برای اداره کارخانجات ماشین سازی فرهمند


تصویبنامه درباره تعیین مدیر یا مدیران موقت برای اداره کارخانجات چینی - کاشی و سرامیک حافظ واقع در شیراز


تصویبنامه در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر


تصویبنامه درباره انتساب معاون مدیر کل بانک ملی ایران


تصویبنامه در باره انتساب مدیر عامل بانک فرهنگیان


تصویبنامه درباره صدور کالا


تصویبنامه درباره دانشجویان ، هنرآموزان و کارآموزانیکه از کمک هزینه تحصیلی وزارت راه استفاده نموده اند


تصویبنامه درباره انتصاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران


تصویبنامه درباره ترخیص اتومبیل مسافرینی که با گذرنامه معتبر وارد ایران می شوند


محل فعالیت و تخلفات در استان خراسان بوده - صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی مشهد


جرائمی که افراد نیروی نظامی به سبب خدمت یا در حین انجام وظیفه به سبب آن مرتکب می شوند در مراجع قضائی دادگستری رسیدگی خواهد شد


جرم ارتکابی از طرف متهمان ارتباطی با وظیفه آنها نداشته و از جمله جرایم خاص نظامی نمی باشد


با تائید صلاحیت دادسرای نظامی اهواز حل اختلاف می نماید - شلیک ناگهانی گلوله


مأمور محافظ که اتهامش بی احتیاطی و سهل انگاری در انجام وظیفه بوده است و متهمی از دست او رها شده و متواری شده است - قرار عدم صلاحیت ذاتی


سرباز وظیفه کارمند دولت محسوب نمی گردد با تائید صلاحیت در دادسرای عمومی کرج حل اختلاف می شود


با فرض اینکه در اثر تعقیب مامورین شکاربانی بافق متهمین به حوزه شکاربانی زرند هم فرار کرده باشند و مأمورین شکاربانی بافق نیز آنان را تعقیب نموده باشند محل وقوع بزه را تغییر نمی دهد


به مناسبت انجام وظیفه مرتکب قتل و جرح شده و مدعی هستند تیر اندازی آنان اجتناب ناپذیر و از وظایف خاص نظامی آنان بوده است