×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه دادگاه محل اقامت خواهان است


درخواست ابطال شناسنامه مقدم الصدور و تایید شناسنامه موخرالصدور در صلاحیت دادگاه است


تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند موقعی در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است که وقوع اشتباه در ثبت جنسیت مورد تایید اداره ثبت احوال مربوطه باشد


انتخاب نامهای نامتناسب با جنس ممنوع بوده و تغییر آن در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد


شخصی بر حسب تمایل و سلیقه خود بخواهد نام خانوادگیش را تغییر دهد در صلاحیت اداره ثبت و در غیر این صورت دادگاه صالح است


درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس ( ذکور به اناث یا بالعکس ) در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است


رسیدگی به ادعای وجود رابطه مادری و فرزندی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد


خواسته خواهان اضافه نمودن پسوند (جوان ) به نام خانوادگی او با توجه به وجود کلمه مذکور در نام خانوادگی پدر می باشد


درخواست ابطال واقعه فوت از سند سجلی - دادگاه در هر حال مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می باشد


در صورت موافقت کارمند، میتوان از حقوق او تا هر میزانی که موافقت نموده است کسر کرد ولی در صورت عدم موافقت او رعایت مقررات مربوطه لازم است


مقررات قانون اجراء احکام مدنی در مورد بازنشستگان نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اعمال میشود


توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت ملی نفت ایران برابر مقررات قانون اجراء احکام مدنی بلااشکال است


دستورالعمل نخست وزیری در مورد پرداخت حقوق بازنشستگی راجع به اتباع ایران است و شامل اتباع خارجه نمیشود


عدم تاثیر قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام قطعی قبلی


احکام صادره در مورد اعسار هم قابل تجدیدنظر است


لزوم ارسال پرونده بمرجع تجدیدنظر


مقررات مربوط به اعاده دادرسی به اعتبار خودباقی است


دفتر دادگاه مکلف به قبول دادخواست تجدیدنظر است


رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد حذف مهلت تجدیدنظرخواهی موضوعا منتفی است


تجدیدنظر از احکام دادگاه مدنی خاص