×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه اردبیل


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر شیراز مربوط به تغییر کاربری دو قطعه باغ در محدوده قصرالدشت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری و الحاق 3 5 اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان شهر جهرم


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی


آئین‌نامه اجرایی بند 81 قانون بودجه سال 1391 کل کشور


الحاق بند (د) به ماده (11) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» «احداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» «احداث بزرگراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کنار» «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرع


تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری»


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر


قانون اصلاح قانون دریایی ایران


تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان کرمان


قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی


رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 49 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29 3 1381 هیأت وزیران


رأی شماره‌های 534 ـ 535 ـ 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فارغ‌التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نیازمند می‌باشند


رأی شماره‌های 515 ـ 516 هیأت عـمومی دیوان عدالت اداری با موضـوع ابطال مصوبه شماره 47579 ت37409هـ ـ 30 3 1386 هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 5 5 درصد


رأی شماره513 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 بخشنامه شماره52 مستمریهای سازمان تأمـین اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره‌های ماده 76 قانون تأمین اجتماعی


رأی شماره 549 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 9 و 10 و تبصره‌های 2 و 3 از ماده6 آئین‌نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب‌نامه شماره 42053 43040ـ 26 2 1389 هیأت وزیران و عدم ابطال تبصره 4 ماده 6