×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

دستور العمل دریافت پذیره و اهدائی و سرقفلی


دستورالعمل مورد شکایت دریافت پذیره منحصراً ناظر به اراضی بلامعارض است که ابتدا و با اعطا حق احداث و تملک اعیان بمنظور ایجاد واحد مسکونی یا به اجاره واگذار میشود


موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و اداره اوقاف نماینده آن است لذا شکایت مطروحه دولتی نیست


تقاضای ابطال تبصره 1 و 2 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه بلحاظ مخالف با موازین شرعی


متولیان موقوفات برای مشاوره در امور ثبتی و حقوقی موقوفات تحت تولیتشان محدود و منحصر به مشاوره با وکلای واجد شرایط یعنی (دارای پروانه وکالت ) هستند


نقض رای صادره از هیات تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت 1 73 899


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه سازمان حج و زیارت مبنی بر دستور عدم واگذاری سهمیه حج به افراد غیر


طرح دعوی این اداره علیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ، دعوی موقوفه علیه شهرداری تلقی و دعوی دولت علیه دولت نمی گردد


شرایط و کیفیت موافقت با تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات بشرح نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است


خلع ید متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع از تنظیم اجاره نامه


در مقررات ارضی پس از ختم آن مجوزی برای رسیدگی ماهیتی مجدد پیش بینی نشده است


صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات اصلاحات ارضی منتقی گردیده است


در اجرای قانون اصلاحات ارضی زمین مزروعی مورد ادعا با اشتباه در تعیین پلاک ثبتی به وی واگذار شده و رفع اشتباه در این خصوص خلاف مقررات نبوده است


پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده است


آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه و قابل طرح در هیات عمومی به منظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید


اظهارنظر شورای اصلاحات ارضی مستند به مدارک کافی که موجبات نقض اظهارنظر باشد نیست


از حیث عدم وحدت در موضوع از مصادیق آراء متناقض شناخته نمیشود


چون رای شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا به ابطال رای مورد شکایت صادر و اعلام میشود


واجد شرایط لازم برای تحقق امر تعارض نمی باشد


مصوبات شورای اصلاحات ارضی مورد شکایت ناظر به تعیین خط مشی ورویه های اجرائی از حیث حسن اجرای قوانین اصلاحات ارضی بوده و در محدوده قوانین و مقررات مربوط میباشد