×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تعارض آراء - رسیدگی و صدور حکم بر اعاده بخدمت و پرداخت حقوق و مزایای معوقه و درجه سنواتی


ماده 25 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات در باب تکلیف و الزام مطبوعات به درج شمارگان در هر شماره نشریه ابطال می شود


رهن تصرف - اجاره - اعتراض نسبت به رای هیات شورای عالی مالیاتی به شماره 3350 _ 4 30 مورخ 1374 4 7


آئین نامه رسیدگی به تخلفات در امر حمل توزیع و فروش فرآورده های نفتی


تقاضای ابطال آیین نامه کمیته توزیع و فروش فرآورده های نفتی


تقاضای ابطال آئین نامه رسیدگی بتخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی


متضمن استباط معارض و متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی بدون اطلاع قبلی این بافندگی را بدهکار تشخیص داده است


تقاضای ابطال تبصره یک ماده دو آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن به سازمان مصوب 1354 12 9 شورای عالی تامین اجتماعی


مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور مذکور در ماده 78 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف و بازنشستگی است


مشخصات بخشنامه مورد اعتراض تعیین و اعلام نشده است - عوارض


تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر مبتنی بر تفاوت تاریخ بازنشستگی شاکیان و مقررات معتبر در تاریخ بازنشستگی آنان است و از نوع استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


موضوع تناقض بین آراء فوق الذکر منتفی است- مرورزمان- کارگر و کارفرما


سود سهم دولت در اعتبارات تبصره ای - سود سهم یارانه دولت در تسهیلات تکلیفی


آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست


اشتباهاً تاریخ ثبت دادخواست در دفتر کل دیوان ملاک تشخیص مهلت قرار گرفته است


ابطال بخشنامه شماره 56 س ت 4827 مورخ 1374 04 20 سازمان تعزیرات حکومتی در مورد تعیین جرائم و مجازاتها


اعتراض به بخشنامه شماره 669 5000 مورخ 1378 1 18 سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است


تقاضای ابطال دستورالعمل اجرائی مورخ 1374 8 17 کمیسیون تبصره 7 ماده آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس مطب


بخشنامه های مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول قانون کار به افراد خرید خدمت مغایر قانون تشخیص داده نمیشود