×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

وصول مالیات نقل و انتقال سهام خارج از بورس


حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از مقوله حقوق و دستمزد در قبل انجام کار محسوب و مالیات تعلق می گیرد


ابطال بخشنامه 32564 513 1 55 124 مورخ 1375 3 12 رئیس کل گمرک ایران


ابطال بند 3 بخشنامه شماره 12132 20374 31 – 1375 3 26 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی


نرخ فروش ارز صادراتی 3015 ریال تعیین شده است


مطالبه اصل یا بها اموالی که بحکم مراجع قضایی صلاحیت دار از نوع کالای قاچاق شناخته نشده است


شرکت سنکاه که تمام یا قسمتی از سرمایه آن مستقیماً به آستان قدس رضوی تعلق ندارد نمی تواند در عملکرد 1366 از معافیت مقرر در ماده واحده مذکور استفاده نماید


تقاضای ابطال رای شماره 19671 4 30 - 1368 11 25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی


تقاضای ابطال بخشنامه 46722 9430 4 30 – 1374 08 17 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی


تقاضای ابطال بخشنامه 1031 35 - 1373 02 12 مدیریت نظارت و امور بانکهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تقاضای ابطال مصوبه شماره 111 م خ 34 - 1373 12 14 شورای اقتصاد


براساس بند ه تبصره 10 قانون بودجه سال 72 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به وصول مبلغ دویست ریال از هر کیلوگرم پسته صادراتی گردیده است


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034 60 – 1374 2 30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


مراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم معافیت شرکتهای تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکتهای مزبور می باشد


ابطال بخشنامه شماره 1097 60 – 1374 6 29 بانک مرکزی و مصوبه جلسه مورخ1374 6 13 شورای اقتصاد


ما به التفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال 1371 را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است


ابطال بخشنامه شماره 1097 60 – 1374 6 29 و 1252 60 – 1373 12 28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


بخشنامه شماره 50158 3558 5 30 - 1373 9 23 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت دارائی قبلاً مطرح و خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است


چون مصوبه شماره 1034 60 - 30 2 72 ابطال شده است بنابر این دادنامه شماره 434 - 433 مورخ 1372 2 30 شعبه ششم نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دیوان ارجاع می شود


ابطال تبصره (1) بند1 - ب و بند 1 - د بخشنامه شماره 1034 60 - 1374 2 20 بانک مرکزی جمهوری