×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

عرصه استیجاری موقوفات ملک تلقی و مشمول مالیات است


دستورالعمل ادعایی مورد بحث منحصراً مربوط به پارچه های آقایان خامنه ای و محمد حسین مرعشی است و جنبه کلی و عمومی ندارد


پرداخت پاداش به کارکنان دولت الزامی نبوده و علی الاصول منوط به انجام خدمات برجسته و رضایت بخش براساس شرایط و ضوابط مقرر می باشد


یک باب خانه مسکونی برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول قانون مالیات تعاون ملی خارج می باشد


از نظر مالیات موقوفات خاص در عداد ملک طلق تلقی میشود


معافیت نهادهای انقلابی از درآمد حاصل از حق واگذاری محل , و نقل و انتقالات قطعی املاک


اختلاف در نتیجه آرا دو شعبه اول و چهاردهم دیوان معلول تفاوت ارزش دلائل و مدارک ارائه شده در هر پرونده است


کلیه واحدهای مشمول مکلف هستند ما به التفاوت ارز دولتی تا رقابتی را پرداخت نمایند


شمول یا عدم شمول قانون مالیات تعاون ملی به هتلها بعنوان واحد تجاری قبلاً مورد بررسی قرار گرفته است


اخذ کار مزد بانکی بمیزان 2 درصد هزار معادل ریالی وجه اعتبار بنرخ شناور علاوه بر دریافت حق ثبت سفارش کالا


فهرست کالاهای مشمول معافیت مالیات کالاهای صادره از کشور در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیات وزیران خواهد


عرصه استیجاری موقوفات خاص ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات سالانه املاک) تعلق می گیرد


تعهد نامه بانکی از مصادیق مقررات دولتی مذکور محسوب نمی شود


معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی


اجرای بخشنامه یاد شده موجب شده که ادارات کل آموزش و پرورش استانها قادر به پرداخت سایر تعهدات خود از جمله حق التدریس معلمان حق الزحمه امتحانات و سایر هزینه های پرسنلی پیش بینی شده در بودجه و موافقت نامه ها به شرح عملیات نباشند


اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده وزیر یا یا رئیس موسسه دولتی است و چون این امر قابل تفویض میباشد و لذا مستلزم ایجاد پست سازمانی بوده و دستوالعمل وزیر اموراقتصادی و دارائی که مغایر این موضوع میباشد، باطل میباشد


مصوبه تعیین ارزش معاملاتی شهرستان رشت بر خلاف قانون تشخیص نگردید


تقاضای ابطال بند 13 بخشنامه شماره 514 22 - 12 4 1368 دبیرخانه شورای عالی بانکها در مورد پرداخت درصد اضافه حقوق در هنگام بازنشستگی


تقاضای ابطال دستور العمل وزارت دارائی در مورد مالیات بر ارث


گرچه از نظر شرع ملاک حصول رشد سن نیست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط بمساله اخذ مقدار مالیات مربوط می شود فلذا خلاف شرع نیست