×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص میزان دارائی بانک صنعت و معدن


تقاضای ابطال بند یک دستورالعمل شماره 8 نا 13370 - 1368 05 17 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 50766 4609 - 5 30 - 1369 11 6 وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد مالیات نقل و انتقال تلفن


از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه نیست


آرا یاد شده از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه نیست


تقاضای ابطال تصمیم کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه قیمت گذاری اراضی مزروعی آبی


تقاضای ابطال قسمتی از دستورالعمل افتتاح حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز


آراء بر اساس دلائل اقامه شده در زمینه دولتی بودن شرکتهای شاکی اصدار یافته و از حیث تشخیص مصداق اختلافی ندارند


معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن های اقلیت مذهبی از پرداخت مالیات


قضیه واجد اعتبار امر مختوم گردیده است


بانک صادرات امور شعب، وی را باتفاق کلیه برادران و خواهران از خدمات بانکی مرحوم نموده است


سرقت داخلی محموله کامیون - عدم تحویل محموله ترانزیت داخلی عادی ومطالبه حقوق و عوارض گمرکی


کمکهای غیر نقدی فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت


مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد اتوبوسهای طرح سوپر


آرا صادره از مصادیق آرا معارض نسیتند


ماده 101 قانون شهرداری صرفاً ناظر به تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن می باشند


آراء از حیث انطباق موضوع اتهام با قانون و تعیین مجازات از منابع قانونی مختلفی برخوردارند


کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر


پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991


چنانچه سازمانی فقط از پرداخت سود بازرگانی یا حقوق گمرکی معاف بوده است از پرداخت حقوق مربوط به شهرداری و هلال احمر معاف نخواهد بود