×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 248163 ت46371هـ مورخ 16 12 1390


آیین‌نامه اجرایی بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات سازمان فضایی ایران


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استانهای سمنان و تهران


تصویب‌نامه درخصوص مصالحه اختلافات مربوط به بدهی‌های ناشی از کارمزد خدمات توسط سازمان ملی استاندارد ایران


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی


قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش


قانون اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی


مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)قانون اساسی در مورد دامنه رسیدگی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و بررسی عملکرد طرح توزیع سهام عدالت


اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی


اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی


اصلاح مواد 17 و 19 آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25 4 1391


رأی شماره‌های337 الی 340 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 29 صورتجلسه مورخ 11 10 1381 کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 شهر اصفهان و بند 42 صورتجلسه مورخ24 2 1385 کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه


رأی شماره 335 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره33553ـ12 4 1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه


رأی شماره 329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 54182 10 200 ـ 28 6 1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین ملاک پرداخت حق اشعه براساس حقوق و فوق‌العاده شغل


رأی شماره 317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری تغییر عنوان «برنامه دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها» به «مهندسی تکنولوژی آبادانی روستا» برای دانشجویانی که جهت دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها جذب شده‌اند


رأی شماره‌های 314 ـ 313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت‌کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده14 آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها


رأی شماره 300 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد