×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

مورد اشاره متضمن استنباط متناقض از قوانین و مقررات در موضوع واحد نیست


استنباط متفاوت از حکم قانونگذار در مورد مشابه نمیباشد


تقاضای لغو دستورالعمل دریافت فرانشیز از سوی بیمارستانها و درمانگاههای دولتی از بیمه شدگان


تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی دراستان خوزستان


آئین نامه اجرائی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380


اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جز به طرفیت آن کمیسیون وجاهت قانونی ندارد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


الزام واحد دولتی به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسنادرسمی به منظور تنظیم سند انتقال


تصویبنامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای طرح شرکت بازرگانی و تولیدی کیان بهساز از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود


ابطال صورتجلسه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری تهران که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی واملاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی علی الطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده است


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366


تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تغییر دستگاه اجرائی تمام یا پروژه هایی از طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای


صلاحیت هیات عالی انتظامی مالیاتی در رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند الف ماده 262 برای ادامه فعالیت مالیاتی


تصویبنامه در خصوص ایحاد دفتر نمایندگی توسط شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران (مانا)


آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات ، مصوب 1364 واصلاحات بعدی آن


آئین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی


تصویبنامه راجع به الحاق ماده 11 به تعرفه صدور کارت معافیت به مشمولانی که به انحاء مختلف از خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند


مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تامین پیاده رو مغایر حکم مقنن است


نیروی انتظامی مکلف است خدمات خودروئی خود را مستقیما از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد


ابطال بخشنامه شماره 100 33 37356 مورخ 1378 12 25 وزارت نیرو در مورد آب بها