×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

صدور حکم به رد شکایت شاکی از مصادیق آراء معارض در نتیجه استنباط متفاوت از حکم واحد قانون گذار نیست


موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبه هیات ممیزه مرکزی مبنی بر لغو آئین نامه اجرائی نحوه انتخاب مربی آموزشیاری


مقررات مربوط به شرایط اعطای بورس تحصیلی در قسمتی که شرکت کارشناسان اشد در آزمونهای مورد نظر را به داشتن معدل 16 موکول کرده است ، مغایرتی با قانون ندارد


قابلیت تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان به منظور حفاظت از آب و دریاچه سد لتیان خارج از حدود وظایف واختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وخلاف قانون نمی باشد


تقاضای ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب نامه شماره 82138 ت 368ه مورخ 1369 9 28 هیات وزیران


صدور رای مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است - تقاضا از طریق پست


بخشنامه خزانه داری کل کشور و نامه شماره 13527 100 مورخ 10 3 1379 معاون اداری مالی سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص تعیین بانک صادرات به منظور واریز حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی متضمن وضع قاعده آمره ای در جهت تضییع حقوق اشخاص مزبور نیست


عدم جواز پرداخت فوق العاده روزانه به مستخدمینی که از بورس آموزشی در خارج از کشور برخوردار می شوند


مورد از مصادیق آراءمتناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت نمی باشد


تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 52166 ت 15649ه مورخ 11 8 1377 هیات وزیران


تقاضای ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره20971 ت 23252ه مورخ 1379 5 22 هیات وزیران در مورد خانه سازمانی


تعارض آراء فوق الذکر قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و تفاوت مدلول آنها از مصادیق استنباط تعارض از حکم مقنن واز مقوله آراء متناقض شناخته نشده است


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 26509 34 1 مورخ 1379 11 5 سازمان ثبت اسناد املاک کشور در مورد تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع خودرو و موتور سیکلت


پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین بازنشسته به میزان مقرر حداکثر بمدت 30 سال تجویز گردیده است


دادنامه های فوق الذکر با توجه به دلائل ومدارک و محتویات پرونده صادر شده است وتفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست


تقاضای ابطال ماده یک و تبصره 2آن ، بندهای 1 - 5 - 6 - 23 - 29 و30 ماده 2 ، ماده 8 و تبصره آن ، مادتین 9 و10 از هشتادمین جلسه مورخ 1377 7 28 شورای عالی اداری


تفاوت مدلول دادنامه های فوق الاشعار مبتنی بر استنباط معارض ازحکم واحد قانونگذار نمی باشد


تفاوت مدلول دادنامه ها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست


خواسته عبارت از رفع بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران و استرداد - سردخانه توس فریز


تقاضای ابطال ماده 45 آئین نامه قانون ثبت