×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

مسئولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از جمله وضع مقررات دولتی به کمیسیونهائی منحصرا متشکل از چند وزیر تجویز گردیده و مشارکت معاونان ریاست جمهوری در چنین موارد مجوز قانونی ندارد


تصویبنامه های شماره 57483 ت 21980ه مورخ 1378 10 27 و 60439 ت 22431ه مورخ 1378 11 14 هیات وزیران در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولت قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است


رای صادره در خصوص برقراری مستمری بیمه بیکاری مبنی بر اشتباه بوده است


رسیدگی به مغایرت مفاد بخشنامه با مدلول بخشنامه دیگر از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست - عقب نشینی گذرها مطابق با عرض 6 متر الزامی است


آئین نامه اجرائی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اجازه وکالت در محاکم به دفتر مشاوره حقوقی و قضائی چون به تصویب فرماندهی کل قوا رسیده لذا از مصادیق مقررات و نظامات دولتی نبوده و قابل ابطال نیست


تقاضای ابطال بخشنامه یا دستورالعمل شرکت آب و فاضلاب که ملاک مسکونی و غیر مسکونی بودن را بازدید و تشخیص شرکت مذکور می داند


تقاضای ابطال دستورالعملهای شماره 5430 4 1374 و 13630 100 مورخ 1 9 74 وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اخذ 70درصد باغات به عنوان خدمات


وقوع اشتباه در مدلول دادنامه دیوان عدالت اداری


شکایت شاکی از حیث مدلول از مصادیق موارد مشابه محسوب نمی شود - اصلاح سوابق خدمتی شاکی در پرونده پرسنلی


تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 71092 مورخ 1380 4 12و شماره 1718 34 مورخ 1378 12 24 وزارت امور اقتصادی و دارائی


تقاضای ابطال عبارت (فوق العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی) مندرج در ماده 5 آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان


تقاضای ابطال ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون کشت موقت و تصمیم 17518 1026 مورخ 7 8 1376مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی


کیفیت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 6054 112 389 73 مورخ 1378 1 22 گمرک ایران


تصویبنامه شماره 57483 ت 21980ه مورخ 27 10 1378هیات وزیران قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 344 الی 353 مورخ 1379 11 16هیات عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است


قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی


تصویبنامه راجع به پرداخت دو ماه حقوق ومزایا به کارکنان سازمان ثبت احوال که در اجرای طرح کد ملی شرکت فعال داشته اند


فهرست کالاهای موضوع بند(ن ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاحیه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روانگردان


تصویبنامه در خصوص تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی جهت خرید بویلرهای فاز2 ازموسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود