×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تسلیم شده ، بنابراین صدور رای به رد دادخواست تجدیدنظر بعنوان تسلیم دادخواست مذکور در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است


شورای عالی اداری بر طبق مصوبه شماره 46 14 خود پستهای سازمانی خدمتگزاری را در زمره مشاغل قابل حذف از تشکیلات دولت اعلام نموده


شرایط مقرر در تبصره های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تحقق نیافته است


تعرفه وصول عوارض به تصویب و تنفیذ مراجع و مقامات ذیصلاح رسیده است - تعرفه اخذ یک درصد عوارض فروش


بخشنامه های مورد اعتراض در باب تعیین ساعات اشتغال بخدمت کارکنان قطارهای باری و مسافربری مغایرتی با قانون ندارد


تناقض آراء شعب دیوان در خصوص مطالبه پاداش پایان خدمت از سازمان آب و برق خوزستان قبلا مورد رسیدگی قرارگرفته


اعتراض شرکت کشت وصنعت شمال نسبت به بند 6 مصوبه مورخ 1378 12 21 شورای اقتصاد موضوع تقلیل نرخ خرید روغن نباتی


موضوع طرح تفصیلی شهر اراک در مورد وقوع ملک شاکی بمنظور توسعه کوچه از مصادیق مصوبات دولتی موردنظر قانونگذار نیست ، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی باشد


تعیین حقوق بازنشستگان از طریق طبقه بندی و یا همترازی موضوع تعیین حقوق بازنشستگی متصدیان پست سازمانی آتش نشانی بر مبنای مقررات آئین نامه استخدامی منتفی گردیده است


لایحه قانونی راجع به هزینه های انجام شده از محل مانده اعتبارات نیم درصد موضوع ماده 41 قانون بیمه های اجتماعی


لایحه قانونی راجع به تامین تنخواه گردان جهت تقویت و گردش کار کارخانجات تولید کننده لوازم ساختمانی


لایحه قانونی راجع به اجازه اعطای تا مبلغ یک میلیارد ریال وام به شرکت چاپ و نشر ایران برای چاپ کتب درسی سال تحصیلی 1359 -1360


لایحه قانونی راجع به پرداخت حق الزحمه کارکنان اجرائی دبیرستانهای دولتی شبانه


لایحه قانونی راجع به واگذاری تونلها و تأسیسات معدن دهملا واقع در حوزه شاهرود به مدرسه عالی معدن شاهرود


لایحه قانونی راجع به اصلاح مهلت مذکور در تبصره 1 ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی


لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به بند 1 قانون تسهیلات مالی برای کارآئی بیشتر واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران


لایحه قانونی راجع به تامین مبلغ یکصد میلیون ریال جهت هزینه های تکمیل و تعمیر کاخ مجلس سنای سابق وتهیه مقدمات افتتاح اولین مجلس شواری ملی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به ادامه عملیات شهرک تعاونی دانشگاه وتصاحب آن وسیله وزارت مسکن و شهرسازی


لایحه قانونی راجع به معافیت شرکتهای تعاون که براساس آئین نامه اجرائی طرح اشتغال فارغ التحصیلان بیکار تشکیل می شوند از درج آگهی ثبت در روزنامه کثیر الانتشار


لایحه قانونی راجع به انتقال مراکز دهگانه آموزش روستائی سازمان ملی سواد آموزی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی