×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی قسمتهای و قطعات و لوزام یدکی مورد مصرف کشتی ها و سایر وسائل نقلیه دریائی شرکت کشتیرانی آریا


لایحه قانونی راجع به الحاق جمعیت مبارزه با سل و حمایت مسلولین بوزارت بهداری و بهزیستی


لایحه قانونی راجع به نحوه اقدام در مورد اعتبارات وزارت دفاع ملی و عملیات مالی مربوط


لایحه قانونی راجع به اعداه بخدمت عده أی از درجه داران شهربانی جمهوری اسلامی ایران که در رژیم گذشته بنا بتقاضای شخصی و یا علل ناموجه از کار برکنار شده اند


لایحه قانونی راجع به اجازه به بانک مرکزی ایران در مورد اعطای سه میلیارد ریال وام به بانک مسکن


لایحه قانونی راجع به اجازه فروش چهل دستگاه اتومبیل پژو و تخصیص وجوه حاصله جهت خرید تعدادی اتومبیل صحرائی برای سازمان های تابعه وزارت کشور


لایحه قانونی مربوط به تلقی قاچاق اتومبیلهائیکه بنحو ترانزیت خارجی، باتکاء کارنه دو پاساژ، بترتیب ورود موقت و باستناد پروانه ترانزیت خارجی داخل به کشور وارد و در موعد مقرر به گمرک تحویل و یا از کشور خارج نشده اند


لایحه قانونی راجع به امور مدیریت و عزل و نصب مدیران کارخانه ها و معادن


لایحه قانونی راجع به در اختیار قرار دادن مبلغ پانصد میلیون ریال بطو علی الحساب بوزیر کشاورزی و عمران روستائی بمنظور انجام امور ضروری کشاورزی


لایحه قانونی راجع به هزینه های مربوط به پناهندگان ، آوارگان و ایرانیان رانده شده از کشورهای خارج و ایجاد اردوگاه برای آنان


لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مستخدمین سازمان کانون های کارآموزی کشور که با تصویب هیئت وزیران به وزارت کار و امور اجتماعی ملحق گردیده اند به رسمی


لایحه قانونی راجع به واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه به درجه داران و افسران راهنمائی و رانندگی مأمور خدمت در شهرداری تهران


لایحه قانونی راجع به اجازه بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت مابه التفاوت حقوق وظیفه بوارث مرحوم اسمعیل قره باغی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی


لایحه قانونی اجازه تملک و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 145 قلم لوزام یدکی مربوط بشرکت R C A بوزارت پست و تلگراف و تلفن


لایحه قانونی راجع به اجازه خرید تریاک مورد نیاز معتادان مجاز کشور


لایحه قانونی راجع به املاک وارث مرحوم اسمعیل قشقائی و مرحوم سهراب بهادری قشقائی


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 1358 1 7


لایحه قانونی راجع به لغو قانون اجازه اخذ دو درصد بهای واردات سموم بمنظور تامین هزینه های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی


لایحه قانونی راجع به خرید شیره خشخاش و تریاک از کمیته انقلاب


لایحه قانونی راجع به تأیید واگذاریهای انجام شده وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران