×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به استفاده موقت از اموال شرکتهای در حال تعطیل وابسته به شرکت ملی نفت ایران در اهواز برای سازندگی کشور


لایحه قانونی راجع به عضویت مؤسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب وزارت نیرو در مؤسسه تحقیقات B H R A


لایحه قانونی راجع به معافیت فارغ التحصیلان آموزشگاه نوجوانان نیروی زمینی از شرط سنی مقرر در ماده 2 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به اجازه در اختیار قرار دادن جمعا چهار میلیارد ریال بعنوان تنخواه گردان بشرکت بازرگانی دولتی بمنظور ورود دارو و برنج


لایحه قانونی راجع به تامین هزینه های باشگاههای منتقل شده بسازمان تربیت بدنی ایران


لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اراضی ملکی آقای هوشنگ صمصام بختیار واقع در قریه چیچک لو به کشاورزان


لایحه قانونی راجع به اداره شرکت کشتیرانی ملی آریا بصورت یکی از شرکتهای وابسته بوزارت بازرگانی


لایحه قانونی راجع به واگذاری تأسیسات آبرسانی رودخانه ها دویرج، میمه، گنجانچم و الوند به کشاورزان


لایحه قانونی راجع به لغو تبصره 12 قانون بودجه سال 58 و اجازه تخصیص اعتبارات منظور شده درمتمم بودجه سال 58 بسازمان برنامه و بودجه جهت کمک به شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت


لایحه قانونی راجع به ترخیص و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 145 قلم لوزام یدکی خریداری شده وزارت پست و تلگراف وتلفن از شرکت R C A


لایحه قانونی راجع به بخشودگی خسارت تأخیر اقساط خانه های سیزده آبان


لایحه قانونی راجع به تمدید مهلت های مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311


نرخ مرسولات و مخابرات تلگرافی در داخله کشور طبق تعرفه ضمیمه از شانزدهم دیماه 31 وصول شود


مدت یک هفته مقررات فرمانداری نظامی در شهر قم برقرار گردد


ماده 81 اصلاحی آئین نامه اجرائی مفا اسناد رسمی مصوب سال 1329 بشرح زیر اصلاح میشود


لایحه قانون اساسنامه بانک توسعه صادرات


لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن


لایحه قانونی متمم لایحه بازنشستگی کارمندان شهرداری تهران


لایحه قانونی مجازات اعتصاب کارمندان دولت