×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

لایحه قانونی متمم لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت


لایحه قانونی معافیت شرکت سهامی تلفن ایران از پرداخت حقوق و هزینه گمرکی


لایحه قانونی اصلاح و تکمیل قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی


لایحه قانونی مجازات پاسخهای خلاف واقع


لایحه قانونی مطبوعات


لایحه قانونی نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها


لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی


لایحه قانونی اصلاح ماده 13 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران


لایحه قانون اصلاحیه مالیات بردرآمد 29 تیر 1328


لایحه قانونی تاسیس بنگاه کل داروئی ایران


لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات


لایحه قانونی راجع بمعاملات شرکت سهامی بیمه ایران


لایحه قانونی راجع به پرداخت وظیفه بوراث کارمندان و خدمتگزاران کشوری که بسبب انجام وظیفه تلف یا کشته میشوند


لایحه قانونی تهیه و سائل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری مصوب هشتم آبانماه 1331


لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مصوب 30 آذرماه 1331


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اجرای بودجه سازمانی وزارت خانه ها و بنگاههای دولتی مصوب 29 دیماه 1331


لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد ببانک ساختمانی