×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

لایحه قانونی اصلاح ماده 6 قانون ترفیعات ارتش مصوب هفدهم اسفند 1314


لایحه قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی


لایحه قانونی اصلاح ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق


لایحه قانونی شهرداری


لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری


لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری


لایحه قانونی اصلاح قوانین مربوطه به هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه


لایحه قانونی بازنشستگی کارمندان شهرداری تهران


لایحه قانونی بازنشستگی افسران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانی


لایحه قانونی متمم لایحه اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1331 6 29


لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی


لایحه قانونی سازمان اداره کل راه شوسه


لایحه قانونی واگذاری بعضی مزایای قانونی به شرکت نفت ایران


لایحه قانونی برنامه پنج ساله راه سازی


لایحه قانونی سازمان موسسه سرم و واکسن سازی رازی


لایحه قانونی سازمان قضایی کشور


لایحه قانونی مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران


لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات


لایحه قانونی چکهای تضمین شده


لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی