×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل ونقل مرکب بین المللی کالا (کنوانسیون24 مه1980 ژنو)


اصلاحیه آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی


تصویبنامه در خصوص تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای بند(ک ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان


قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 1380


قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین


قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370


تصویبنامه بودجه سال 1381 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش ، قشم و چابهار


آئین نامه تسهیلات و نحوه تبدیل درآمد تولید کنندگان غیردولتی برق به ارز


اصلاح تصویبنامه راجع به قیمت خرید تضمینی انواع برنج تولید داخلی در سال 1381


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه تصویبنامه راجع به صادرات پنبه


اعتراض شخص ثالث - تجدیدنظر


قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت


اصلاحیه تصویب نامه در خصوص شرکتهای مادر تخصصی


آئین نامه تشکیل شورای هماهنگی عمران و توسعه زاگرس مرکزی


تصویبنامه راجع به فوق العاده شغل مستخدمین دستگاههای مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت