×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ3 5 1391 موضوع اصلاح مفاد مصوبه‌ی جلسه‌ی 677 شورای عالی تاریخ 7 6 1381 در خصوص نحوه تأسیس دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی


آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده(46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383


اصلاحیه مصوبه مورخ 12 10 1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار واقع در حوزه شهری هشتگرد و نظرآباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رضی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاهو


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان


تصویب‌نامه در خصوص ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتورهای آنها از ابتدای سال 1392 برای موتورهای چهارزمانه بنزینی


تصویب‌نامه در خصوص اعطاء نشان‌های دولتی درجه یک خدمت به آیت‌ا محمدعلی تسخیری، درجه یک فرهنگ و هنر به آقای محمدعلی کشاورز، درجه یک شجاعت به آقای محمد بنا، درجه سه شجاعت به آقای کوروش باقری و درجه سه جمهوری اسلامی ایران به آقای داویدنیه وس لاسکزکار


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی


آیین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان


آیین‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران


تصویب‌نامه در خصوص تعهدات بیمه‌ای (9) قلم دارو، داروی ویال سفتریاکسون، هزینه لوازم مصرفی تزریق دفرکسامین و تعرفه خدمات اعمال جراحی سوختگی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی


اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی


آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی