×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به اجازه تمدید استخدام پنج نفرکارشناسان راه آهن دولتی ایران


راجع به لزوم ارجاع به کارشناسی برای تشخیص مشابهت دو علامت در دعوی ابطال ثبت علامت تجارتی


راجع به فرستادن کسر هزینه دادرسی به وسیله پستخانه


راندن تراکتور پروانه لازم دارد


شعبه دوم عبارت ( پژوهش دارم ) را که از طرف متهم در زیر حکم پژوهشی نوشته شده فرجام خواهی تلقی نموده


وقتی کذب شهادت موجب تجویز اعاده محاکمه است که حکم قطعی بر محکومیت شهود صادر شده باشد


راجع به صلاحیت دادگاههای عمومی یا دادگاه نظامی در مورد ماده 335 قانون دادرسی کیفر ارتش


قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال از محل بقیه موجودی پذیره نفت برای کمک به آسیب دیدگان زلزله نواحی غرب


آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات


تصحیح آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات


آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رسیدگی به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی


اصلاح ماده 4 و42 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی


اصلاح ماده 51 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی


تبصره الحاقیه بماده 26 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 3 1


تبصره الحاقیه بماده 6 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی


نسخ تبصره ماده 42 آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نسخ و اصلاح مواد 13 و 14 و110 و 114


قانون اجازه ضرب مسکوک نقره


قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه های عمومی


قانون اصلاح ماده 14 قانون شورای عالی فرهنگ


قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی