×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آئین نامه دادرسی کیفری


قانون اصلاح تعرفه گمرکی


قانون مربوط به قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی


قانون مربوط به اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی


قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن


قانون اجازه استخدام زترهلم مهندس و متخصص پل سازی


قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ بیست و پنج میلیون دلار وام از صندوق وامهای آمریکا


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریائی


قانون قرارداد شرکت نفت خلیج فارس


قانون بانکی و پولی کشور


قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران


قانون بیمه های اجتماعی کارگران


قانون مالیاتهای مستقیم


قانون اجازه مبادله و اجرا قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراپ


قانون اصلاحیه موافقت نامه همکاری بین دولت کشورهای متحده آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران راجع به استفاده های غیر نظامی از انرژی اتمی و موافقت نامه بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا برای انجام


قانون الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی حمل و نقل بار و مسافر


قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نیازمندی های شرکت هواپیمائی ملی ایران


قانون بودجه سال 1352


قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد گمرکی ترانزیت بین المللی کالاها