×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

قانون قبول ترتیبات دائمی کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره های مخابراتی


قراردادهای منعقد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسویی و شرکا و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت کابوت و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران


قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری


قانون تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی


قانون تصویب رای حکمیت دولت ترکیه راجع به تحدید حدود ایران و افغانستان


اساسنامه شرکت ملی نفت ایران


قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن


قانون استخدام نیروهای مسلح


قانون راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمتگزاران کشوری


قانون مربوط به تغییر نرخ حق الحفاظه بانک کارگشایی


لایحه مربوط به معافیت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی صفحات موسیقی که توسط هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای فروش به نفع پناهندگان وارد می شود


قانون راجع به استخدام چهار نفر متخصص و استاد فنی موسیقی از کشور اطریش جهت هنرستان موسیقی کشور


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه اجرای آئین نامه های استخدامی و معاملات به عنوان آزمایش


قانون مربوط به ورود افسران احتیاط و ذخیره به خدمت ارتش


قانون راجع به لغو گذرنامه برای مسافرت عراق و مرز سوریه


قانون متمم قانون نظام وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری


قانون راجع به نحوه اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات


قانون مربوط به صندوق اختصاصی بازنشستگی و تعاون اداره پلیس راه آهن دولتی ایران


قانون مربوط به تعیین معاونین ثابت اداری وزارتخانه ها


قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوئیس راجع به سرویسهای هوایی برای حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستی مابین دو کشور و ماورا آنها