×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی یونان


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا


قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی


قانون اصلاح قانون کیفر پیشه وران و گرانفروشان مصوب 17 شهریور ماه 1322


قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لبنان


قانون راجع به استفاده از خدمت استادان و دانشیاران و دبیران در وزارتخانه ها و موسسات دولتی


آئین نامه اجرائی قانون فروش خالصجات


قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند


قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک


قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک


قانون تاسیس پلیس گمرک ایران


قانون الحاق دو تبصره به قانون اعزام دانشجویان ایرانی به خارجه


قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجه


قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی


قانون جلب سرمایه های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی


قانون راجع به اجازه تاسیس وزارت گمرکات و انحصارات


قانون مربوط به اجازه عضویت ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد


قانون راجع به اجازه خرید خانه برای بعضی از نمایندگیهای شاهنشاهی ایران در خارجه


قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض