×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

آئین نامه های اجرای قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد


قانون راجع به اصلاح قانون بازنشستگی و اصلاح حقوق بازنشستگان


قانون راجع به عوارض فرود و توقف هواپیماها


قانون راجع به اصلاح ماده 8 قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم


قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد


آئین نامه اجرائی ماده 29 قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض


قانون مربوط به اصلاح قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون راجع به اصلاح قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون مربوط به موافقتنامه انحرافات مرزی بین کشور شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی


قانون راجع به واگذاری امور بهداری به مردم


قانون اجازه واگذاری عرصه و اعیان و کلیه متعلقات و ملحقات کشتارگاههای کشور به شهرداری هر محل


قانون مسکوک طلا


قانون راجع به اجازه استخدام تا پنجاه نفر مهندس متخصص و عده ای مکانیسین به تناسب وسائل موجوده


قانون متمم بودجه سال 1337 کل کشور


قانون بودجه سال 1337


قانون موافقتنامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی - نمایندگان ملی و کارمندان بین المللی آن


قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه


قانون واگذاری و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی و امدادی و فرهنگی و ورزشی بدون اخذ بها


قانون راجع به ماده واحده الحاقی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق دولت ایران به موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی