×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی


قانون موافقتنامه بین ایران و جمهوری فرانسه راجع به سرویسهای حمل و نقل بین قلمرو دو کشور


قانون بودجه سال 1344


اصلاح مواد 32 و 33 و 34 و 37 آیین نامه فوق العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری


قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به سرویسهای هوایی و بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها


قانون راجع به معافیت حق انحصار و عوارض شهرداری قند و شکر و چای سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی


قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق العاده و حق الزحمه کارکنان اداره کل هواشناسی


قانون اجازه تاسیس موسسه خواربار و تغذیه ایران


قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران


قانون راجع به استفاده افسران ژاندارمری از مزایای آیین نامه ارتش شاهنشاهی


قانون اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین


قانون عضویت سازمان بنادر و کشتیرانی در دفتر بین المللی هیدروگرافیک


قانون بودجه سال 1342


اساسنامه سازمان تسلیحات ارتش


قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین


قانون وصول معادل یک و نیم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور برای شیر و خورشید سرخ ایران


قانون اصلاح قانون حقوق بازنشستگی همردیفان شهربانی


قانون بودجه سال 1341


آئین نامه خانه های سازمانی ارتش


آئین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریائی شاهنشاهی