×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

قانون تبادل کارمندان فنی بین مرکز تحقیقات علمی بیماریهای واگیر بیمارستان کلود برنارد (dranreB edualC) دانشکده پزشکی پاریس و بخش تحقیقاتی بیماریهای واگیر بیمارستان فیروزآبادی


قانون راجع به بازنشسته نمودن کارگران انحصار دخانیات ایران


قانون مربوط به بیست درصد حق باربری لوازم موسسات دولتی و سازمان برنامه و شهرداریها


قانون راجع به امور مالی دانشگاه تهران


قانون اعطا اختیار به کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران


قانون راجع به اعطای اختیار به کمیسیون مشترک دارایی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی


قانون بودجه سال 1339


قانون راجع به تمدید مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت


قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات


قانون راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری و اعزام قضات به خارجه


قانون راجع به اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری


قانون راجع به اصلاح قانون سدهای لار و لتیان


قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه


قانون راجع به اجازه اجرا لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین


قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی


قانون راجع به موافقتنامه مربوط به انتقال به راه آهن میر جاوه - زاهدان


قانون راجع به اجازه عضویت دانشگاه تهران در کمیسیون بین المللی مبارزه با آفات از راه زیست شناسی (بیولوژیکی)


رد لایحه راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارایی که در کمیسیونهای مشترک مجلسین رد شده است


قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران


قانون راجع به تبدیل درجه استوار یکم های خلبانی و فنی نیروی هوایی به ستوان یارسومی