×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک


آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش


خواهان به قائم مقامی خریدار اول ذیحق در انتقال گرفتن رسمی مبیعی است که به تملک وی درآمده است


قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک


قانون بازنشستگی افسران و همردیف افسران


قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب مرداد 1336


قانون مربوط به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی


قانون راجع به اجازه تجدید نظر در فصول سوم و چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب اردیبهشت ماه 1339


قانون راجع به پرداخت فوق العاده روزانه به فارغ التحصیلهای باستان شناسی


قانون مربوط به تعمیم قانون تبدیل درجه داران فنی نیروی هوایی نسبت به ناو استوار یکم های رسته های مخصوص نیروی دریائی


قانون مربوط به مصرف درآمد خانه های سازمانی پادگانهای ارتش شاهنشاهی


قانون مربوط به خرید وسایط نقلیه راهداری و راهسازی از محل فروش بشکه های خالی قیر


قانون مربوط به شناورهای موتوری


قانون اصلاح بودجه سال 1342 کل کشور


قانون مربوط به لوله کشی آب از میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان و واگذاری حمل و نصب آن به شرکت ایرانیت


قانون مربوط به صدور اجازه تهیه ذغال و هیزم بدون رعایت مقررات بند 1 تبصره ماده چهار قانون جنگلها و مراتع کشور


قانون راجع به اصلاح ماده به اصلاح ماده 9 قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب 14 خرداد ماه 1339 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین


قانون مربوط به حق باربری کالای صادراتی


قانون مربوط به اصلاح ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی