×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

آئین نامه رسته افسران - درجه داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح ماده 4 اساسنامه شرکت های برق منطقه ای


قانون اصلاح ماده 230 قانون مجازات عمومی


قانون تاسیس موسسه بررسی آفات و بیمارهای گیاهی


قانون موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درباره همکاری اقتصادی و فنی به منظور ایجاد تاسیسات ذوب آهن و کارخانه ماشین سازی و نصب لوله گاز در ایران و واگذاری اعتبار برای این مقاصد


قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا برای تامین هزینه های بعضی از برنامه های مبادلات فرهنگی


قانون موافقت نامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه و دولت پاکستان


قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها


قانون مقررات مرزنشینان کشور


قانون تمدید مدت تحصیل عده ای از دانشجویان رتبه اول که به خارج اعزام شده اند


قانون فارغ التحصیلان آموزشگاه های کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون بودجه سال 1345


قانون سیل برگردان تهران و ادامه خیابان کندی به مهمانخانه هیلتون


قانون تادیه فوق العاده افسران و افراد پلیس راه


قانون اصلاح ماده 85 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون انتقال افسران و کارمندان و اموال اداره نظام وظیفه عمومی به وزارت کشور و اجازه استفاده از مشمولین وظیفه عمومی در خدمت ژاندارمری کل کشور


قانون اصلاح ماده 43 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق تبصره سوم به ماده 12 قانون اجازه استخدام پرستار و ماما وکارمند فنی برای وزارت بهداری


قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولتی خسارت وارد می آورند


قانون راجع به اداره امور مالی مرکز آموزش کشاورزی کرج